30 C
Athens
Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Όροι Χρήσης

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Κάθε χρήστης (στο εξής ο «χρήστης» ή «επισκέπτης») ο οποίος εισέρχεται στον ιστότοπο www.atticapressnews.gr (εφεξής καλούμενη “ιστότοπος”) και κάνει χρήση αυτής και των Υπηρεσιών της εταιρείας Attica Press News, Ηλεκτρονική Ενημέρωση Ε.Ε (εφεξής καλούμενη Attica Press News), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του ιστότοπου να τροποποιεί, όποτε κρίνει απαραίτητο, τους όρους χρήσης, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων ο χρήστης θα ενημερώνεται κατά την είσοδο του στον ιστότοπο και θα καλείται να τους μελετήσει και να τους αποδεχθεί πριν να εξακολουθήσει τη χρήση του ιστότοπου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Attica Press News, υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, όπως επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Attica Press News συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Ο μόνος σκοπός αυτής της συλλογής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

 • Η αποστολή newsletter στον επισκέπτη / χρήστη,
 • Η δυνατότητα σχολιασμού και χαρακτηρισμού (Μου αρέσει / Δεν μου αρέσει) δημοσιευμένων άρθρων στον ιστότοπο από τον επισκέπτη / χρήστη,
 • Η δυνατότητα συμμετοχής του επισκέπτη / χρήστη σε διαγωνισμούς που διοργανώνει ο ιστότοπος,
 • Η δυνατότητα προσωποποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών από τον επισκέπτη / χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στον ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:

 • Όνομα ή ψευδώνυμο χρήστη
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Φύλο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση IP
 • Δεδομένα σύνδεσης

Η Attica Press News δε θα διαθέσει προς πώληση ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ιστοτόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη. Μόνη εξαίρεση η εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η Attica Press News είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του ιστότοπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές πρακτικές προστασίας απορρήτου μας στον σύνδεσμο https://www.atticapressnews.gr/data-protection-policy και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (στη διεύθυνση info@atticapressnews.gr).

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η Attica Press News μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies ΔΕΝ λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επίσης το πληροφοριακό σύστημα του ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης του και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστότοπου. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη / χρήστη του ιστότοπου να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) έτσι ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης / χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι όμως βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Attica Press News δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι δικτυακοί τόποι.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κ.λ.π., αλλά και των υπηρεσιών της Attica Press News αποτελούν ιδιοκτησία της τελευταίας, η οποία έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα. Εξαιρούνται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύονται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ο χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου έχει δικαίωμα να κάνει, μόνο προσωπική ή για εσωτερικές του ανάγκες, χρήση των υπηρεσιών της Attica Press News και του περιεχομένου του ιστότοπου, που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας της, χωρίς να τα διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ολικά ή μερικά. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου του ιστότοπου, όσο και των υπηρεσιών της Attica Press News ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Attica Press News, ιδιοκτήτριας του παρόντος ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ευθύνη που έχετε αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@atticapressnews.gr.
Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε info@atticapressnews.gr για να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή του.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Ο ιστότοπος Attica Press News διαθέτει υπερσυνδέσμους προς και λεπτομέρειες που αφορούν ιστοτόπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Εάν και ο ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου της ταυτότητας, της ποιότητας, της πληρότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης αυτών των διαδικτυακών τόπων σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν μπορεί να ελέγξει το σύνολό τους και δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» και η Attica Press News δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Attica Press News, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.
Επίσης, η Attica Press News δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.
Ομοίως η Attica Press News δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε «βλάβη» το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η Attica Press News.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ

α) Οι χρήστες του ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους , που τυγχάνουν εφαρμογής για τη διαφύλαξη του ιστότοπου του περιεχομένου του, των υπηρεσιών της Attica Press News των συμφερόντων και των κάθε είδους νόμιμων δικαιωμάτων καθώς και για τη νόμιμη και συμφωνημένη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών εκ μέρους των χρηστών.
β) Η υπηρεσία σχολιασμού άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο θέμα του κάθε άρθρου. Οι επισκέπτες – χρήστες του atticapressnews.gr μπορούν να στείλουν τα σχόλιά τους σε οποιαδήποτε είδηση, είτε έχοντας προηγουμένως κάνει εγγραφή στον ιστότοπο συμπληρώνοντας τα προσωπικά στοιχεία που τους ζητούνται, είτε προσθέτοντας άμεσα το σχόλιό τους χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον ιστότοπο. Οι επισκέπτες-χρήστες του atticapressnews.gr μπορούν να στείλουν τα σχόλια τους σε οποιαδήποτε είδηση και να κάνουν, αν επιθυμούν, διάλογο με τους υπόλοιπους επισκέπτες του ιστότοπου αρκεί να μην περιέχουν τα σχόλιά τους υβριστικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς ή να προάγουν τη βία. Η atticapressnews.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν ή μετά από την ανάρτηση τους. Οι διαχειριστές του ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργίας σχολιασμού άρθρων του ιστότοπου την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα εάν αυτά περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή ανήθικο χαρακτήρα. Η atticapressnews.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτώνται στην υπηρεσία σχολιασμού θα πρέπει:
Να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους του ιστότοπου και του διαδικτύου γενικότερα. Να μην προσβάλλει άλλους χρήστες του ιστότοπου και του διαδικτύου γενικότερα και να ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου. Να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.